• 042 - 10 66 80
  • dv.media@helsingborg.se

Daglig verksamhet inom vård - och omsorgsförvaltningen i Helsingborg för de som har LSS beslut.

Sidan skapas tillsammans av både deltagare och handledare

Senaste inlägg

2020-12-09 Inga kommentarer

Tidningen Exo Nr 2-2020

Läs tidningen här

2020-05-26 Inga kommentarer

Tidningen Exo Nr 1-2020

Läs tidningen här  QR-koder till inlästa artiklar Exo Nr 1-2020  Ledare Peter Danielsson Biografer Mixat Fysisk aktivitet på recept Konserthuset Konstigt Varierande vetande Datorspel för Dummies Världens mesta leksak

Skip to content