DV Media

Daglig verksamhet i Helsingborg

Om DV Media

DV Media är en Daglig verksamhet inom vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg för de som har LSS beslut. Det är en frivillig sysselsättning, och här jobbar vi med arbetsträning inom området media/dator. Alla befinner sig på olika nivåer, och man behöver inte ha några förkunskaper. Dock är det önskvärt att man ska ha intresse för att lära dig nya saker inom media/dator, givetvis efter sina egna förutsättningar.

Exempel på saker vi jobbar med inom mediaområdet är foto, bildbearbetning, film, redigering, skrivande, sociala medier, ljudbearbetning och grunder inom office. Vår egen tidning Exo är en stor del av vårt arbete, med allt vad det innebär av redaktionsarbete. Målet med att vara på DV Media är att träna sig inför en framtida praktik/utbildning eller kanske arbete, både arbetsmässigt och socialt.

Lyssna här; om DV Media

Om du vill börja på DV Media, hur gör du?

Först måste du ha ett LSS-beslut och en LSS-handläggare. Har du inte detta så ringer du 042-10 50 00 så lotsas du till rätt person som utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, avgör om du uppfyller kriterierna.

Det finns också en rådgivare för personer med funktionsnedsättning som heter Tina Carlström, också 042-10 50 00.

Är detta klart kontaktar din LSS-handläggare ”Centralen” https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/daglig-verksamhet/som informerar dig om vilka verksamheter som finns. ”Centralen” tar sedan kontakt med ”Förmedlingen” som har översikt över alla dagliga verksamheter och om det finns platser lediga.

Så det är ju några steg att ta, men det brukar gå smidigt. Lycka till.

Lyssna här; hur du går tillväga om du vill börja på DV Media 

DV_infohäfte

Lyssna här; information när du kommer på studiebesök 

På DV Media arbetar vi med olika arbetsblocken
Rulla till toppen
Accessibility