DV Media

Daglig verksamhet i Helsingborg

Uppdrag

DV Media tar gärna emot uppdrag, främst inom kommunen men även externt, som t ex olika film- eller fotouppdrag, broschyrer, flyers eller dylikt. Då DV Media är en verksamhet för personer med funktionsvariationer kan jobben ibland kanske dra ut lite på tiden, eller det kanske inte blir som om arbetet skulle lämnats till ett professionellt företag. Dock har alla våra uppdragsgivare varit nöjda.

Grundtanken med att ta emot olika uppdrag är att deltagarna ska få göra ”riktiga arbeten”, och huvuddelen av arbetet med stöd av handledarna. Då det varierar med vilka deltagare som finns på DV Media kan det också variera med vilken typ av arbeten vi kan åta oss; finns det för tillfälligt ingen som är intresserad av filmning kan vi heller inte åta oss några filmuppdrag.
Med detta sagt är det ändå inte så ofta vi får tacka nej till uppdrag, oftast brukar det lösa sig. Och som sagt har alla hittills varit nöjda, vi anpassar oss till hur uppdragsgivaren vill ha det. Vi har alltid en dialog, även om önskemålen ibland kanske inte är genomförbara eller man måste kompromissa.

Då alla uppdrag är olika är priset likaså. Dock ligger det mycket lågt om man tittar marknadsmässigt då fördelen för oss är att få bra arbeten och utmaningar för våra deltagare.

Lyssna här om DV Medias uppdrag.

Externa uppdrag
Rulla till toppen
Accessibility