DV Media

Daglig verksamhet i Helsingborg

Vår podcast sMEDIAn är ett projekt av DV Media, där vi provar olika sätt att göra program. Det kan vara allt från intervjuer, samtal, funderingar, radioteater, soundscapes med mera. Till en början kommer det att läggas ut efterhand som programmen blir gjorda, utan någon speciell regelbundenhet. Dock siktar vi på att vissa ämnen ska bli regelbundna.

Grunden kommer dock att vara regelbundna intervjuer med många av de olika dagliga verksamheterna i Helsingborg där de får berätta kort om sina verksamheter.

 sMEDIAn på SoundCloud
Rulla till toppen
Accessibility