• 042 - 10 66 80
  • dv.media@helsingborg.se

Photoshopbilder

Mikael Nilsson jobbar med att skapa olika kreativa bilder i Photoshop. 

Här är några exempel på hans färdiga bilder.

Bilderna är skapade i Photoshop av Martina “Marre” Svensson

Bilderna är skapade av Pernilla i Photoshop

Chris har skapat sex olika bilder utifrån sex olika bakgrunder , och det är  hens nalle Luke  har huvudrollen i varje bild.

Alla bilderna är skapade i Photoshop.

Skip to content